Sevgi

“…ve hızlı gelişim bilgiden yoksunsa kör olur, ve her bilgi içinde eylem yoksa boşunadır ve her eylem içinde sevgi yoksa boştur”
Halil Cibran

You may also like

Leave a Comment