Category: Eğitim Stratejileri Üzerine Çalışmalar

Waldorf ile başlayan eğitim ekollerine dair merakım şimdillerde mindfulness temelli çocuk eğitim ve öğretim temelleri ile ilgili okumaya araştırmaya evrilmiş durumda..

Yetişkin kimlik, çocukluk döneminde kazanılır.

Çocuğun içsel dinamikleri bilindiğinde, onunla iletişim kolaylaşır. Bunun için süreye değil, doğru yaklaşıma gerek vardır.
Çocuklukta yaşananlar hatırlanmaz ama hiç unutulmaz. Oysa yetişkin dönemde yaşananlar hatırlanır ama hep unutulur. Örneğin, kişi anadilini nerede, ne zaman ve kimden öğrendiğini hatırlamaz ama anadilini hiç unutmaz. Oysa bir yabancı dili, nerede, hangi sözlükten, kimden ve nasıl öğrendiğini hatırlar ama o dili konuşsa, o dilde yazışsa dahi hep sözlüğe bakmak ihtiyacını hisseder. Buradan, beynin çocuklukta şekillendiği, yetişkin dönemde, kazanılmış bu şeklin üzerine yeni kayıtların yapıldığı anlaşılır.
Belki de, annelerin çocuk yetiştirirken gösterdikleri hassasiyetin altında bu gerçeğin içgüdüsel olarak farkında olduklarının payı vardır. Anne, yetiştirmekte olduğu çocuğunun üzerindeki kalıcı etkisinin farkında olduğu içindir ki, özellikle hata yapmamak adına duyduğu sorumluluk duygusu onun davranışına yansır.

“Anne İş’te”
Prof. Dr. Sabiha Paktuna Keskin

Çocukları uyku sırasında telkin vererek eğitmek

Soru: Çocukları uyku sırasında telkin vererek eğitmek şeklinde bir yöntem var. Bu iyi bir şey midir?

Cevap: Bu tür telkinin bir insanı yavaş yavaş zehirlemekten farkı yoktur, bu teknikler iradenin son kalıntısını da ortadan kaldırmaktadır. Eğitim çok karmaşık bir konudur. Çok yönlü ele alınmalıdır. Örneğin çocuklara fiziksel egzersizden başka hiçbir şey vermemek yanlıştır.

Genel olarak eğitim, zihnin biçimlendirilmesiyle sınırlandırılmıştır. Kendisinden bir şiir ezberlemesi istenen bir çocuk, tıpkı bir papağan gibi, hiçbir şey anlamadan şiiri ezberler. Üstelik ana babası da onun bunu başarmasından mutluluk duyarlar. Okulda da yine mekanik olarak bir şeyleri öğrenmeye devam eder ve iyi dereceyle mezun olur; aslında ne bir şey anlamış ne de hissetmiştir. Zihninin gelişiminde kırk yaşında biri kadar yetişkindir ama özünde on yaşında bir çocuk olmaya devam eder. Zihninde hiçbir şeyden korkusu yoktur ama özünde korkmaktadır. Ahlaki değerleri tamamen otomatik ve yüzeyseldir. Onu da, tıpkı şiiri anlamadan ezberlemesi gibi öğrenir. Fakat çocuğun özü, iç dünyası; hiçbir rehberlik olmaksızın kendi haline bırakılmıştır.
 
Eğer bir insan kendisine karşı samimiyse, ne çocukların ne de yetişkinlerin ahlaki değerlerinin olmadığını kabul etmek zorundadır. Bizim sahip olduğumuz moralite, bütünüyle teorik ve otomatiktir ve eğer samimiysek, ne kadar kötü olduğumuzu görebiliriz. Eğitim, doğayla hiç ilgisi olmayan bir tür maskeden başka bir şey değildir. İnsanlar bir yetişme tarzının diğerinden iyi olduğunu düşünürler, fakat aslında hepsi de birdir. Bütün insanlar aynıdır ama her biri de karşısındaki kişide bir kusur bulmakta çok acelecidir. Öte yandan hepimiz de kendimizdeki kusurlara karşı kör gibiyizdir. Eğer bir insan özüne karşı samimiyse, kendisini karşısındaki kişinin yerine koyar ve ondan daha iyi olmadığını anlar.
 
G.I.Gurdjieff

“Gerçek Dünyadan Manzaralar” adlı kitaptan
G.I. Gurdjieff’in 1 Mart 1924 tarihinde ABD, New York’da yaptığı konuşmayı çeviren: Faruk Gültekin

Çocuk Eğitimine RUHSAL BAKIŞ

Aşağıdaki metin biraz ağır gelebilir ama çok çok önemli bilgiler içeriyor.
Gürdjieff isimli zat,bir ruhsal öğretmen,bir Hristiyan mistiği imajından çok bir Zen ustası veya bir Sokrat figürüne benzeyen bir zattır. Onu tanıyanlar tarafından tek kelimeyle insanların benzersiz bir “uyandırıcısı” olarak görülen bu insan, insan bilincinin geliştirilmesi için özel bir metodolojiyi barındıran bir okul bırakmıştır.

Soru: Bir çocuk ne dereceye kadar yönlendirilmelidir?
Cevap: Genel anlamda konuşursak, bir çocuğun eğitimi; yaptığı her şeyin onun kendi iradesine dayanması gerektiği prensibine oturtulmalıdır. Hiçbir şey ona hazır olarak verilmemelidir. Ona sadece fikir verebilir, rehberlik edebilirsiniz; hatta öğretirken bile dolaylı yoldan öğretin, uzaktan ve başka bir noktadan hareket ederek ona rehberlik edin. Ben asla doğrudan öğretmem, aksi takdirde öğrencilerim hiçbir şey öğrenemez. Eğer bir öğrencimin değişmesini istiyorsam, uzak bir konudan başlarım veya bir başkasıyla konuşurum, böylece o öğrenir. Çünkü bir şey çocuğa doğrudan söylendiği zaman mekanik olarak eğitiliyor demektir ve öğrenci daha sonra kendisini de eşit derecede mekanik olarak ortaya koyacaktır.
Kendisini mekanik olarak ifade eden biri ile birey olarak adlandırılabilecek olan bir kişinin kendisini ifade edişi çok farklıdır. Birincisi yaratılmıştır, oysa ikincisi yaratmaktadır. İlki bir yaratım değildir, kendisi tarafından değil insanlar tarafından oluşturulmuştur. Bunun sonucu, hiçbir orijinalliği olmayan sanattır. Bu tür bir sanat çalışmasındaki her bir çizginin nereden geldiği, kolaylıkla görülebilir.

G.I.Gurdjieff
“Gerçek Dünyadan Manzaralar” adlı kitaptan
Ruh ve Madde Yayınları

ÖZGÜRLÜK OKULU

Çok değerli bir kitap. Çocuk eğitimi ile ilgili standardın dışına çıkan çok fikir içeriyor. Özgürlükçü bir bakış açısının üzerine temellendirilmiş. Doğduğumuz andan itibaren herşeyimizle, bedenimizle, davranışlarımızla kendimizi severek büyümeyi, kendimizi herşeyimizle ayıpsız kabul ederek büyümeyi anlatıyor. Bunu çocuklarımıza nasıl öğretebileceğimizi, kendimizin nasıl öğreneceğini..
Ben bugün dünyada böyle bir okulun var olmuş olmasını büyük, büyük bir sevinçle karşılıyorum..

İletişim Hataları

Çocuğumla iletişim kurarken yaptığım bir kaç şey var. Anne olarak aslında benim denetimim altında olmayan şeyleri denetleyebileceğime inanıyorum veya denetlemem gerektiğine. Çocuğumun davranışlarını kontrol etmeye ihtiyaç duyuyorum sanki bu şekilde iyi bir anne olduğumu kendime ve tüm dünyaya kanıtlayacağım duygusu var. Ne kadar yanlış!

Ben bir anne olarak çocuğumun belli bir şekilde düşünmesini, hissetmesini veya davranmasını sağlayamam, ama hangi davranışlara hoşgörü göstereceğim, hangilerine göstermeyeceğim konusunda kararlı olabilirim. Kötü davranışlarının sonuçlarının ne olacağı konusunda katı ve kararlı olabilirim.

Eğer ben çocuğumla bir iktidar mücadelesine girersem onları düşüncelerine duygularını aşırı müdahale etmiş olurum diye düşünüyorum. Burada kendime dönüp kendi konumuma bakmam gerekir sanırım.

Bir de başka bir konu var, sorunun kendimizde, çocukta veya babada olduğunu düşünmenin bir faydası olmaz diye düşünüyorum. Sorun kimde gözükürse gözüksün aile hayatında tek bir suçlu olmuyor.

Halil Cibran’dan çocuklar üzerine birkaç söz

“Sizin diye bildiğiniz evlatlar gerçekte sizlerin değildirler,
Onlar kendisini özleyen Hayat’ın oğulları ve kızlarıdırlar.
Sizler aracılığıyla dünyaya gelmişlerdir ama sizden değildirler.
Sizlerin yanındadırlar ama sizlerin malı değildirler.
Onlara sevginizi verebilirsiniz ama düşüncelerinizi asla. Çünkü onların kendi düşünceleri vardır.
Onların vücutlarını çalabilirsiniz ama canlarını asla. Çünkü onların canları geleceğin sarayında oturur ve sizler düşlerinizde bile orayı ziyaret edemezsiniz.
Kendinizi onlara benzetmeye çalışabilirsiniz ama onları kendinize benzetmeye kalkışmayın hiç. Çünkü Hayat ne geriye gider ne de geçmişle ilgilenir.
Sizler, evlatların birer canlı ok gibi fırlatıldıkları yaylarsınız.
Yayı geren, sonsuza açılan yolda kendine bir hedef edinmiştir ve oklarını en uzağa eriştirebilmek için Kendi gücüyle sizleri gerer. Yayı gerenin elinde seve seve bükülün, Çünkü oku atan O güç, uzaklaşan okları sevdiği kadar elindeki sağlam yayı da sever.”

Halil Cibran, Ermiş adlı eserinden bir parça.

O kadar çok şey söylenebilir ki bu sözler üzerine. Halil Cibran’ın kullandığı sembolleri çözmek ayrı bir şey zaten. Yine de kendimce yorumlamaya çalışacağım..

Waldorf Pedagojisi 2

Beni etkileyen bir başka özellik de Waldorf yuvasında elektronik medyanın, pedagojik çalışmada kullanılmaması oldu.

” TV karşısındaki çocukla, kukla tiyatrosu izleyen çocuk arasında farkları gözlemlemeli. Tv karşısındaki çocuk genelde hareketsiz, oysa kukla oyunu izleyen çocuk, sürekli oyuna katılır. Örneğin “Kırmızı Başlıklı Kız” masalını TV’de izleyen çocuklar, sadece izleyicidir. Oysa kukla oyunu olarak seyrederken, kurdun arkadan yaklaşma anında ya da avcının görünmesi sırasında izleyen çocuklar heyecanlanır ve kırmızı şapkalı kızı uyarmak üzere yerlerinden kalkar ve bağırırlar.
Çocuk için önemli olan, dünyada olup bitenin motorik olarak birlikte gerçekleştirilmesi, tv karşısında eksik kalır. Hareket bastırılır. Bu bastırılan hareketler daha sonra açığa çıktığında ise, genellikle agresyon şeklinde olur. Okul öncesi yuvada görülen agresyonu, sıklıkla akşam izlenen tv’ye bağlamak yanlış olmaz.
O nedenle yuvada çocukların doğrudan doğruya yaşına uygun hareketlere yönlendirilmesi gerek. İradeyle ve içsel güvenle yaşamın olaylarına hareketle katılmalı, yuvada bu sağlanmalı. Eğitimin esası da zaten irade eğitimidir. “

Waldorf Pedagojisi

İlk Waldorf Okulu 19919da Stuttgart-Almayna’da Rudolf Steinar tarafından kurulmuş. (Rudolf Steiner 1864-1925 yılları arasında yaşamış Avusturyalı bir filozof, bilimadamı)

Tarhan Onur’un Buğday dergisinde yazdığı yazıdan bir bölümü paylaşmak istiyorum:
Steiner, “Çocukken duyu izlenimleri soluk almak gibidir. Soluk vermeye denk düşen edim ise taklittir,” diyor. İlk yıllarda her şey oyun, her nesne oyuncaktır aslında. Çocuk yürümeyi de konuşmayı da taklit ederek öğrenir. Önünde ayakta dik duran ve uzamda ileri hareket eden örnekler olmasa çocuğun yürümeyi öğrenemediği, geçen yüzyılda Uzakdoğu’da bulunan kurtların yetiştirdiği çocuklar sayesinde kanıtlanmıştır. Yürüme hareketleriyle birlikte konuşma organı da gelişir. Artık her şeyi adlandırmaya başlar ve çocukta nesne ve nesnenin adı iki ayrı kanalda kaydedilir. Bu da çevreye ve nesnelere ilk mesafe kazanmanın başlangıcıdır.
Ve böylece üç yaş civarında “ben” duygusu gelişir. Bu dönemde çocuğun beyni uygun oyuncaklarla uyarıldığında, fantezisi harekete geçirilir. Fanteziyi beslemenin yolu, çocuğun eline bitmiş, her şeyiyle dört dörtlük oyuncaklar vermemekten geçer. O nedenle, birkaç çaput parçasıyla yapılmış bir bebek, ağlayan, konuşan, yürüyen bir bebekten daha elverişlidir. Çocuk oyun sırasında bütün benliğiyle oradadır. Büyüklerde eksik olan “şimdi ve burada” duygusu içindedir. Çocuğa zaman tanımalı, deneylerde bulunması sabır ve şefkatle desteklenmelidir. Bir kibrit kutusu, çocuk için herşey olabilir; gemidir, arabadır, uçaktır. Nesneye o an denemek istediği ve uyum sağlamak istediği koşullara göre anlam verir. Oyunu bittiğinde ise, o yine bir kibrit kutusudur. Bu, zekânın ve bilincin gelişmesinin de temel öğelerinden biridir.
Fantezi çocuğa, var olanın ötesine geçmek ve kendi yapıp etmesiyle olabilecekleri biçimlendirmek gücü verir. Böylece taklit ve oyun yoluyla deneyimlediği nesneler ve durumlar sonucu ortaya çıkan imgelerin, zihnini faaliyete geçirmesiyle, onları karşılaştırır, birbiriyle bağlantıya sokar veya belli niteliklere göre ayırır. Bütün bu izlenimlerin hammaddesi nesne ve ortam bilgisine dönüşür. İşte çocuk, ancak bu oyunlarla edindiği tecrübeler, geliştirdiği duygular ve düşünceler sayesinde zamanla sonra bir toplumsal varlığa dönüşür. Oyun ve taklit çocuğu içine doğduğu toplumun bir bireyi haline getirir. Bu arada büyülü yıllar denen yedi yıllık süre geçer ve kalıcı dişlerin çıkmasıyla, korunmalı aile ortamından okula gitme zamanı gelir.
Steiner, ilk okul yıllarında da derslerin daima oyunla karışık biçimlendirilmesini salık veriyor. Gündelik ders ritminin tıpkı soluk alıp verme ritmi gibi, belli bir ders konusuna yoğunlaşma ile, çocuğun tüm bedeni ve duygularıyla hareket halinde var olabildiği oyunla ritmik biçimde çeşitlendirilmesini istiyor. Yoğunlaşma soğuktur, oysa oyuna duygusal-bedensel katılım organizmayı ısıtır. Öğrenme süreciyle sindirim arasında bu bakımdan paralellik vardır. Öğrenilenin sindirilmesiyle bellek oluşur. Okulda masalların, destanların sınıfta herkesin katılımıyla oynandığında çok daha kolay öğrenildiğini ve çocuğun ritim duygusunu besleyen koro çalışmaları, her ünlü ve ünsüz harfin kendine özgü hareketleri olan Eurythmie ile duygusal-ruhsal yaşamın esneklik, canlılık ve uyum kazandığını söylüyor.

Montessori Ekolü

Dünyadaki mevcut çocuk eğitim ekollerini ve alternatif ekolleri araştırmaya başladım.

Gördüğüm kadarıyla alternatif ekoller arasında dünyada en yaygın olanı Montessori yaklaşımı. Özel olarak geliştirilmiş araç gereçlerle çocukların kendi yeteneklerini kullanmasına yardımcı olacak zevkli bir ortam sağlıyor. Montessori bir insanın başka bir insan tarafından
eğitilebileceğine inanmıyor. Bu nedenle Montessori okullarında eğitim bir çeşit ‘kendi kendini eğitme’ diye de tanımlanabiliyor. Sadece çevre, çocuğun gereksinimine göre amaçlı, planlı ve kontrollü oluyor. Bu konuda Eylem Korkmaz’ın 2006’da yazdığı bir yazıyı buldum. Yazıya göre Montessori anaokullarında akademik çalışmanın çok fazla olduğu, oyuna yer verilmediği metoda getirilen bir eleştiri. Montessori metodunda gerçekten de hayali oyunlara yer verilmiyor, nesnelerin minyatürleriyle oynamaları yerine çocuğa gerçek deneyimler sunuluyor. Örneğin çocuğun minyatür mutfak araç gereçleriyle (çoğunlukla plastik olurlar) oynaması yerine gerçek bir mutfakta iş yapması sağlanıyor. Montessori anaokullarında bu deneyimi sağlamak için çocukların boylarına uygun mutfak tezgahlarının yapıldığı görülür. Bu örnek diğer etkinlikler için de geçerli. Yani çocuğun “mış gibi” yapması yerine gerçek etkinliklerde bulunması sağlanıyor. Anladığım kadarıyla bu metod çocuğun rehberliğini esas alan bir metod.
0-18 yaş eğitiminin tüm aşamalarında çocuğun kendi eğitimini yönlendirmesi, eğitim yaşantısının ilk söz sahibi olması bekleniyor. Özetle “Çocuğun eğitimini üstlenen yetişkin, çocuğun yaşamındaki ilk aylardan itibaren çocuğu kendini yaratmaya çalışan bir sanatçı olarak görmeli ve onun bu yaratım sürecini gereksiz müdahalelerle sekteye uğratmadan gerekli olan çevreyi hazırlamalı, ona ve seçimlerine saygı duymayı öğrenmelidir.” deniyor.

Gerçekten güzel bir yazı, ben birkaç alıntı yaptım, tamamını okumak isteyenler için kaynak:
“Eğitimde Alternatif Bir Metod: Montessori”, Zil ve Teneffüs Dergisi, Sayı: 6, s.45-47.

Alternatif eğitim ekollerini araştırmak istememin sebebi çocuklarımız için daha farklı şeyler yapma zamanının gelmiş olduğuna inanmam. Yeni çocuklar o kadar zekiler ki, sahip oldukları potansiyeli ne kadar erken keşfedip geliştirmelerine izin verirsek, içlerindeki yaratıcı gücün onlara çok önemli şeyler yaptıracağını düşünüyorum.