Kanunlar gereği çocuğunuz okula gitmek zorundadır. Ama siz, onun ana babası olarak okulla sınırlı olmamalısınız. Siz kendi deneyiminize dayanarak biliyorsunuz ki, okul çocuğa sadece enformasyon verir. Bu da yalnızca tek bir merkezi geliştirir, öyleyse boşlukları doldurmak için bu enformasyonu yaşama geçirmesine yardımcı olmalısınız. Aslında bu bir ödündür ama ödün bile hiçbir şey yapmamaktan iyidir.

Cinsellik problemine gelince; çocukların eğitiminde hiçbir zaman doğru dürüst dile getirilmeyen önemli bir sorun vardır. Modern eğitimin garip özelliklerinden biri de şudur ki, bu konuyla ilgili olarak çocuklar hemen hiç rehberlik almadan büyürler; bunun sonucu olarak da cinsellik konusu nesiller boyunca takınılan yanlış tavırlar yüzünden çarpıtılmış durumdadır. Bu durum, yaşamda karşımıza çıkan pek çok yanlış sonucun da ana sebebidir. Bu tür eğitimin neticelerini açıkça görüyoruz. Her birimiz kendi deneyimlerimizden biliyoruz ki, yaşamın bu önemli boyutu neredeyse tamamen çarpıtılmıştır. Bu konuda normal olan bir insan bulmak çok zordur.

Bu bozulma tedricen meydana gelmektedir. Cinselliğin tezahürleri bir çocukta dört ila beş yaşlarında görülmeye başlar ve eğer rehberlik olmazsa kolaylıkla yanlış yönlere gidebilir. Bu dönem, öğretmeye başlamak için uygun zamandır ve kendi deneyimleriniz size yardımcı olacaktır. Çocukların bu konuda normal olarak eğitilmeleri çok nadir görünen bir durumdur. Çocuğunuz için üzülürsünüz ama hiçbir şey yapamazsınız. Sonra, neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendi kendine anlamaya başladığında ise genellikle artık çok geçtir ve olan olmuştur.

Bu konuda çocuklara rehberlik etmek çok ustalık isteyen bir iştir, çünkü her bir vakanın bireysel olarak ele alınması ve çocuk psikolojisi konusunda eksiksiz bir bilgiye sahip olmak gerekir. Eğer bilginiz yeterli değilse çocuğa rehberlik etmek çok risklidir. Bir şeyi açıklamak veya yasaklamak, çoğu zaman onun kafasına bir fikir sokmak, yasaklanmış meyvaya yönelik bir dürtü oluşturmak ve merakını körüklemek sonucunu doğurur.

Cinsellik merkezi, yaşamımızda çok büyük bir rol oynar. Düşüncelerimizin yüzde yetmiş beşi bu merkezden gelir ve bunlar, diğer bütün düşüncelerimizi etkilerler.

(Gurdjieff)

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın