Davranışın Altında Yatan Dürtü

Çocuğun davranışları her değişim döneminde farklı özellikler içerir. Çünkü, davranışları; içinde bulunulan yaşa ait dürtüler belirler. Dürtüler, o yaş döneminin sonunda kazanılması gereken aşamanın kazanılması için gerekli olan içsel motor güçtür. Sonuç olarak, yaşa özgü olan bu içsel tepkilerin belirlediği çocuk davranışlarının neden ve niçinleri, yetişkin mantığı ile açıklanamaz, anlaşılamaz.
Bu davranışları anlamak için, bu içsel dinamikleri anlamak ve bu bağlamda onun davranışlarını yorumlamak, dolayısı ile bu doğrultuda bir tutum belirlemek gerekir.
Çocuğun içsel dinamiklerinden habersiz ise yetişkin mantığı bu tutumu rasyonel bulmaz. Böyle bir yetişkin bakış açısı ile yönlendirilmek de çocuğun dinamiklerine, bir başka deyişle doğanın gidişine uymaz. Nitekim canlı ile ilgili bilimler masa arkası bilimler değildir. Yani, masanın arkasında oturup, güneşin bir sonraki gün batıdan doğuşunu beklemek gerçekleri yansıtmaz. Canlı bilimleri doğayı takip edip ortalamayı vermek durumundadır. Böyle olunca çocuk davranışlarının yetişkin mantığı ile açıklanmasında ısrar etmek abesle iştigaldir.
Daha da vahimi, yetişmesinde çevresel uyaranların neredeyse yarı yarıya etkili olduğu çocukluk döneminde, gerçekleri yansıtmayan bir tutumda ısrar ediyor olmanın çocuğun şekillenmesinde kalıcı olumsuz etkisinin ortaya çıkacağıdır. Çocuğa doğru yaklaşımın esası, çocuk davranışlarını takip edip doğru yorumlamaktadır. Hiçbir yorum yapılamıyorsa, en doğrusu çocuğu germeyecek yaklaşımın benimsenmesidir.

“Anne İş’te”
Prof. Dr. Sabiha Paktuna Keskin
Boyut Yayınları

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın