Çocuk Can mıdır Canan mı?

http://www.sabihakeskin.com/makale5.html

Çocuk hem candır hem de canan.

Çocuk genetik materyali taşıyor olması bakımından candır. Ancak ödül merkezleri farklı olduğundan canandır.

Burada dikkat edilmesi gereken nokta, onun genlerini taşıyor olmasına rağmen ebeveyn  çocuk için can değil sadece canandır. Genlerin itici gücü geçmişe değil geleceğe yöneliktir.

Görülüyor ki ailenin genetik materyali anne için farklı, çocuk için farklı anlam ifade etmektedir. O nedenle, saçın süpürge edildiği çocuktan bunun karşılığını beklemek abestir.

Annenin saçını süpürge ettiği kendi genlerini koruma ve geleceğe  aktarma içgüdüsüdür. Bu içgüdü, annenin  davranışlarını kendi ödül merkezleri doğrultusunda ve düşünce sistemlerine çıkmadan, yani otomatik olarak belirler. Genler geleceğe taşınmaya  programlıdırlar, geçmişe değil.
O nedenle çocuk için annenin genlerini korumak içgüdüsü de yoktur, davranışı da! Sever korur o başka, ama anneninki gibi değil.

Çocuğun annesine kendisine yaklaştığı gibi yaklaşamıyor olması anneyi üzer mi?
a. Çok üzer

b. Üzer
c. Üzebilir
d. Bilmiyorum

Üzer, ama üzmemelidir. Yukarıda açıklanan içgüdüsel davranışlar insanın bilinçli kontrolünde değildir. Adı üzerinde  içgüdüseldirler, leyleklerin göç etme davranışları gibi.

İçgüdüsel davranışların kendilerine özgü nedenleri vardır. Bu davranışlar değiştirilemez, değiştirilmemelidir, hatta değiştirilmeye yeltenilmemelidir.  Bu farkındalık çerçevesinde davranabilmek, doğayı takip etmek ve ona uygun davranabilmektir. Doğanın aksine hareket edilemez.

Empatiyi hangisi tarif eder?
a. Diğerlerinin üzüntülerini anlayabilmektir
b. Diğerlerinin sevinçlerini anlayabilmektir
c. Diğerlerinin dertlerini dert edinmektir
d. Kendi ve diğerlerinin zihinlerinin farklı olduğunu fark etmektir

Doğru yanıt (d) şıkkıdır. Empati diğerlerinin hissettiklerini, duygu ve düşüncelerini adeta kendisi hissedermişçesine hissetmek değildir. Ayrıca bu mümkün değildir.

Diğerlerinin duygu ve düşüncelerinin yani zihinlerinin farklı olduğunu fark edebilmek empati için gerekli şarttır. Sadece diğerlerinin zihinsel yapılarını fark etmek ve farklı olduğunu eleştirisiz kabul etmek yeterlidir.

(Sabiha Paktuna Keskin)

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın